Breaking News

BIG BREAKING--அரசு கலை மற்றும்அறிவியில் கல்லூரிகளில் சேர விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்கள் சான்றிதழ்களை பதிவேற்றம் செய்யும் தேதிகள் மாற்றம்..

அட்மின் மீடியா
0
அரசு கலை மற்றும் அறிவியில் கல்லூரிகளில் சேர விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்கள் சான்றிதழ்களை பதிவேற்றம் செய்யும் தேதிகள் மாற்றம்.

ஆகஸ்ட் 1 முதல் 10ம் தேதி வரை சான்றிதழ்களை பதிவேற்றம் செய்யலாம்

Share this