Breaking News

12 ஆம் வகுப்பு இறுதி தேர்வை எழுத முடியாத மாணவர்களுக்கு வரும் 27 ஆம் தேதி தேர்வு நடைபெறும்

அட்மின் மீடியா
0
12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் இறுதி தேர்வை எழுத முடியாத மாணவர்களுக்கு வரும் 27 ஆம் தேதி தேர்வு நடைபெறும்

Share this