ஆதார் ஜெராக்ஸை யாருக்கும் கொடுக்க வேண்டாம் - மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் எச்சரிக்கை